Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ppp4.wroc.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

• przy linkach do dokumentów brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości oraz języku,
• występują nagłówki wyłącznie wizualne,
• zaburzona jest logiczną struktura nagłówków,
• występują nieprawidłowo sformatowane listy,
• wystękują błędy w strukturze tabel,
• wielkość czcionek w formularzach jest definiowana za pomocą jednostek względnych,
• kolory elementu i tła nie są wspólnie zdefiniowane w arkuszu stylów,
• występują błędy walidacji HTML,
• w kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji,
• znaczniki są używane niezgodnie ze standardami,
• część dokumentów jest niedostępne cyfrowo i bez alternatywy.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Rosa,
sekretariat.ppp4@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 30 wew. 101 lub 200.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Baza Poradni w VII LO przy ul. Kruczej 49 (wejście od strony ul. Jemiołowej)

Poradnia mieści się na 1 i 2 piętrze budynku, brak windy, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

gabinet w SP 95 przy ul. Starogajowej 66-68

Gabinety Poradni mieszczą się na parterze w budynku SP nr 95, jest podjazd i platforma dla osób niepełnosprawnych, jest dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

gabinet w XV LO przy ul. Wojrowickiej 58

Gabinety Poradni mieszczą się na parterze budynku XV LO, w budynku szkoły jest podjazd i platforma dla osób niepełnosprawnych, jest dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

gabinet w SP nr 75 w ZS nr 21 przy ul. Ignuta 28

Gabinet mieści się na I piętrze SP 75, w budynku brak windy. Osoby niepełnosprawne badane są na terenie szkoły – po wcześniejszym uzgodnieniu – w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych – najczęściej są to sale lekcyjne na parterze lub pomieszczenia świetlicy szkolnej, do których jest dostępność za pomocą windy, badanie osób niepełnosprawnych może odbywać się w godzinach 8.00 – 11.30.

gabinet w SP nr 51 przy ul. Eluarda 51/55

Gabinet mieści się parterze w budynku SP 51(wejście po 3 schodach), w budynku brak windy, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

gabinet w SP nr 38 w ZSP 2 przy ul. Horbaczewskiego 61

Gabinet mieści się parterze w budynku SP 38, w budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

2 gabinety w SP nr 113 w ZSP 1 przy ul. Zemskiej 16 c

Gabinety Poradni mieszczą się na parterze budynku SP 113, w budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 nie posiada tłumacza języka migowego.
Do Poradni może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poradnia nie posiada miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
W Poradni nie ma pętli indukcyjnych.
W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby niepełnosprawne ruchowo będą obsługiwane w wyznaczonych gabinetach po uprzednim umówieniu spotkania. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego do klienta w celu załatwienia sprawy.

Data publikacji strony: 2015-11-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij